Mogući kvarovi i uzroci kvarova anlasera

BN 217
| 26.9.2019 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Vladimir Perožić


Što kad ne radi elektropokretač?

Kada ste negdje na moru, a motor je mrtav jer anlaser neće pokrenuti zamašnjak, još uvijek imate neke mogućnosti koje bi mogle aktivirati elektropokretač. Osim lupanja čekićem po elektromagnetu, morate znati koje kontakte kratko spojiti, pa ako znate koji su još mogući uzroci možda i pronađete i otklonite kvar. Sigurno je da neće uvijek upaliti, ali morate isprobati sve mogućnosti, prije nego pozovete pomoć.

1. Okrenete kontakt bravu, ali ništa se ne događa.

Uzrok: Prekid u strujnom krugu napajanja elektromagneta na elektropokretaču, korodirani kontakti ili stopica na špuli, slab napon akumulatora ili čak prazan akumulator, problem u kontakt bravi

... (više u tiskanom i CD izdanju)