Moderni galijoti i njihove galije

BN 209
| 28.1.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Rijetka manja plovila su pokretali motori, i tu su se u svrhu pokretanja koristila vesla i ljudska snaga. Veslanje se danas koristi tek u rekreacijske svrhe i lokalno prebacivanje tenderima do obale

Za razliku od energije sunca i vjetra koje nisu stalne i ovise o prisutnosti i snazi, s jedne strane insolacije, a s druge strane snage vjetra, ljudska snaga, odnosno snaga naših mišića je stalno dostupna i ovisi o nama samima. Možemo možda biti umorni, te imati lošije "prolazno vrijeme” ali naše ruke su poput motora koji, sve dok je ispravan pokreće naše plovilo ili pak neko drugo prometalo. Ljudsku fizičku snagu možemo sagledavati s makar dvije strane: s mehaničkog gledišta to je sila koja daje rad, koji pak oslobađa energiju i daje kretanje. Sa socijalnog na fizički rad ne možemo gledati bez motivacije i želje da se proizvede rad i energija, drugim riječima treba biti motiviran na ovaj ili onaj način. Ne tako davno ljudi su bili dio sustava za pokretanje plovila. Rijetka manja plovila su pokretali motori te su se u svrhu pokretanja koristila vesla i ljudska snaga za njihovo pokretanje. Veslanje se danas koristi tek u rekreacijske svrhe i lokalno prebacivanje tenderima do obale.

... (više u tiskanom i CD izdanju)