Medijacija i pomorski sporovi

BN 232
| 29.12.2020 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Medijacija ili mirenje je postupak za efikasno, konstruktivno i strukturirano rješavanje problema stranaka. Stranke u medijaciji uz pomoć treće, nepristrane osobe žele postići obostrano prihvatljiv sporazum u skladu s njihovim potrebama i interesima

U prethodno objavljenim člancima pokušali smo naše čitatelje upoznati s novitetima i temama vezanim za nautiku i pravo. Posebno sam željela dati uvid u novu pravnu regulativu koja je stupila na snagu početkom 2020. godine, i koja detaljno regulira prava i obveze fizičkih i pravnih osoba u svim pomorskim odnosima. U tom pogledu detaljno su se analizirali mnogobrojni zakoni, naglasili su se njihovi nedostaci kao i sankcije koje se primjenjuju u slučaju kršenja svih zakonskih obveza. Više puta smo ujedno istaknuli kako mnogobrojne problematike nisu detaljno analizirane i predviđene od strane zakonodavca kao npr. problem subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost popravka brodica i jahti (tzv. serviseri), a koji nisu ovlašteni ishodovati koncesijsko odobrenje, već bi morali ishodovati koncesiju, međutim koncesije na pomorskom dobru su već ishodovane, tako da su i tu znatno limitirani. U takvim slučajevima ne preostaje drugo nego pokušati pronaći najbolju moguću soluciju u onim pravnim okvirima koje je zakonodavac predvidio i nadati se brzoj izmjeni zakona.

Međutim, postoje slučajevi na koje mi zapravo možemo utjecati iako nisu detaljno regulirani zakonom, i o tome smo pričali u članku u kojem smo detaljno analizi ... (više u tiskanom i CD izdanju)