Materijali za izradu plastičnih laminata - ojačanja

BN 193
| 28.9.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


U pravilu, za mjeru svih ojačanja ne koristi se debljina laminata, već površinska masa pa se na tržištu može naći pust od obično 300, 450 ili 600 g/m². Proizvođači ojačanja brojčano izražavaju samo nominalne vrijednosti jer tolerancija mase iznosi oko +/-10%

U ovom drugom dijelu teksta o materijalima za izradu brodica obrađena su ojačanja koja se koriste za izradu plovila od plastičnog laminata. Osnovna uloga ojačanja u plastičnim laminatima je poboljšanje mehaničkih svojstava čiste smole pa zbog toga moraju ispunjavati određene, često proturječne zahtjeve kao što su odgovarajuća čvrstoća, modul elastičnosti, gustoća, kemijska postojanost, nekorozivnost, podudarnost sa smolom i dr. Modul elastičnosti predstavlja mjeru krutosti materijala i jednak je omjeru vlačnog naprezanja i vlačne deformacije.

Kao ojačanja najčešće se koriste posebne vrste pletiva ili tkanina izrađenih od staklenih vlakana, ali ojačanja mogu biti izrađena i od aramidnih ili ugljičnih vlakana.

... (više u tiskanom i CD izdanju)