Liqui Moly Marine Grease

BN 186
| 2.3.2017 | Piše:
Igor Šuhov
| Foto:
Jere Friedrich


Kako će čovjek koji više ne vjeruje internetskim meteorolozima, vračanju iz mravinjaka ili promatranjima migracijskih običaja Indijanaca, zaključiti da je zima pri kraju? Vrlo jednostavno! Treba se spustiti do prve lučice, i ako vidi nekog da radi na brodici tada može biti siguran da je nova sezona na pragu. To je bolji dokaz od prve lastavice

Ono po čemu se pravi nautičar razlikuje od nekog kome na moru nije mjesto je održavanje brodice. Pravi će se nautičar uvijek posvetiti svojoj brodici, i na njoj će uvijek sve raditi kao podmazano, i to iz jednostavnoga razloga, zato što i jest podmazano! Najjednostavniji način otklanjanja kvara, odnosno oštećenja je da se ono uopće spriječi. Šarke će dugo vremena odolijevati hrđi i soli ako su dobro zaštićene mašću. Isto je i s oprugom u bravi. O motoru ne moramo ni trošiti riječi! Kod motora podmazivanje je nešto što se jednostavno podrazumijeva. Sva spojna pokretljiva mjesta ovise o zaštiti nekoga sredstva koje će smanjiti trenje, a kakva će ta zaštita biti ovisi prvenstveno o kvaliteti maziva. Tako recimo neka manje bitna i lako dostupna mjesta poput šarki na poklopcu možemo podmazati i nekom slabijom mašću, ali moramo biti svjesni da ćemo ih morati podmazivati nakon svake kiše. Naravno, pod uvjetom da nas ne izluđuje igrati se Sizifa... Ali ako to ne želimo, ili pak podmazujemo neki dio do kojega smo jedva došli, tada ćemo sasvim sigurno posegnuti za najboljim mogućim rješenjem koje će kvalitetno i dugotrajno zaštititi ono što želimo.

... (više u tiskanom i CD izdanju)