Kompaktno rješenje za kaljužu

BN 167
| 28.7.2015 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Igor Šuhov


Danas čovjek može barku ostaviti bez nadzora na dugi period vremena siguran da će ju naći kako ju je i ostavio. To može zahvaliti samo kaljužnoj pumpi s plovkom Kaljužna pumpa danas spada u obavezni dio opreme skoro svake barke. Njihov broj i veličina tj. kapacitet definirani su pravilima o gradnji brodica. U svakom slučaju na brodu mora biti najmanje jedna, ali ako je trup plovila ispod vodne linije podijeljen u odjeljke koji međusobno nisu povezani, primjerice strojarnica, krmeni pik ili pramčani dio, tada bi u svakom od njih trebala biti po jedna kaljužna pumpa, i naravno plovak koji će ju po potrebi uključivati. Na kontrolnoj upravljačkoj ploči moramo imati i prekidače za odvojeno uključivanje i različite režime rada: isključeno, automatsko ili ru ... (više u tiskanom i CD izdanju)