Kako postaviti brod u plovidbi na velikim valovima?

BN 238
| 1.7.2021


Brod sam pripremio za ovu sezonu pa ću, nadam se, kao i većina hrvatskih ljetnih nautičara ovoga ljeta konačno zaploviti. Kako nisam baš iskusan na moru, zanima me kako postaviti brod u plovidbi na velikim valovima?

Ako nemate iskustva na moru prvi savjet vam je da izbjegavate valove, pogotovo velike. Ali ako vas nesreća ipak natjera na valove, odnosno ako vas nevera ipak sustigne onda će odgovor dobrim dijelom ovisiti o tipu broda. Nije svejedno radi li se o barci gliserskoga, deplasmanskog, ili poludeplasmanskog tipa trupa, a nije isto ni radi li se o plastičnoj barci ili gumenjaku.

Općenito govoreći, ono što vrijedi za sve jest da valove treba loviti pod kutom od 30 do 45 stupnjeva u odnosu na simetralu plovila, bez obzira dali plovite li uz ili niz valove.

Već smo napomenuli da različita plovila uvjetuju i različite tehnike plovidbe. Za deplasmanska plovila su opasniji valovi koji dolaze po krmi. Kako su ova plovila u pravilu sporija od gibanja vala, problemi mogu nastati kada se plovilo nađe u udolini između dvaju valova. U tom trenutku val koji dolazi po krmi plovilo može u trenu napuniti morem ili ga gurnuti ustranu, pa će se naći u položaju paralelno sa smjerom gibanja valova. U tom slučaju, ako su posebno veliki valovi može doći i do prevrtanja.

Kod plovidbe na valovima najkritičniji trenutak je promjena kursa, jer se i u tom slučaju plovilo može naći u položaju da je bokom izloženo valovima, pa i tada može doći do prevrtanja.

Poludeplasmanska plovila su u pravilu brža od gibanja valova, pa je najbolje ploviti brzinom gibanja vala, jer u tom slučaju se nećete naći u situaciji da ste između dva vala, pa ako plovite niz valove neće vas poklopiti krmeni val.

Kod glisera i gumenjaka plovidba na valovima je nešto drugačija. Ako je razmak između valova kraći od dužine trupa, može se brzina podesiti tako da plovite vrhom vala, s kreste na krestu bez poniranja, što je izvedivo samo kod manjih valova. Veliki valovi su jednako opasni za glisere kao i za ostala plovila. U takvoj situaciji gliseri su primorani ploviti u deplasmanskom režimu tj. manjom brzinom, međutim u tom slučaju nastaje problem upravljanja plovilom jer su gliserska plovila kod manjih brzina teže upravljiva, pa je teško zadržati željeni pravac.

U svakom slučaju najopasniji su bočni valovi, zato bez obzira na željeni kurs treba uvijek ploviti pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na valove. To znači da je bolje produžiti plovidbu i držati se ovog smjera, iako to znači da ćete se duže vrijeme spuštati niz valove, a onda prema odredištu krenuti uz valove. Samo se uvijek drž’te pod kutom od 45 stupnjeva!

...