Intervju s Rokom Dejhallom

BN 222
| 27.2.2020 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Gregor Šamšal


Rijeka je u Hrvatskoj brodograđevno središte, a to je okruženje u kojem se inženjeri mogu razvijati i nakon završetka studija. Za dobrog inženjera nakon diplome treba najmanje deset godina rada u struci da bi mogao steći samopouzdanje koje okruženje može osjetiti

Prof. dr. sc. Roko Dejhalla rođen je u Rijeci 1963. godine. Srednju pomorsku školu, smjer nautika, završio je u Bakru i odmah nakon služenja vojnog roka počinje studirati brodogradnju na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Diplomirao je 1988. godine nakon čega je godinu dana radio kao inženjer-pripravnik u Brodogradilištu Viktor Lenac. Nakon toga prelazi na Tehnički fakultet u Rijeci na kojem upisuje poslijediplomski studij modul Otpor i propulzija broda, smjer Hidrodinamika plovnih objekata gdje radi do kraja 1992. godine. U to vrijeme dobio je stipendiju Sveučilišta u Trstu i na Odjelu za brodogradnju radi na znanstvenom istraživanju iz područja hidrodinamike broda. Istovremeno nastavlja poslijediplomski studij i završava magistarski rad. Nakon stjecanja titule magistra tehničkih znanosti, 1994. godine vraća se na matični fakultet u svojstvu asistenta i počinje svoj rad na doktorskoj disertaciji koju je uspješno obranio 1999. godine. Na fakultetu je prošao sve faze, od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla danas je predstojnik Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije, a njegov interes posebno je usmjeren na mala plovila.

BN: Kad je došla ideja da se usmjerite na malu brodogradnju?

Nije to bilo ništa iznenada. To je, recimo to tako, ljubav koja je oduvijek postojala od onih davnih dana. Prvo je u mladenačkim danima postojao mjesečnik Sam svoj majstor koji je često imao teme iz nautike. U ... (više u tiskanom i CD izdanju)