Internet na plovilima više nije stvar prestiža

BN 203
| 27.7.2018 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Mali nautičari uglavnom se oslanjaju na mobilni internet, te pogotovo na Wi-Fi iz marina i lučica u kojima borave

Dostupnost internetske veze više nije upitna i podrazumijeva se njena prisutnost gdje god da se nalazili. Iako je situacija u našem nautičkom svijetu poprilično dobra, ipak postoje mjesta na kojima nema internetske veze ili je jako slaba. Postali smo ovisni o dostupnosti interneta, i svim onim blagodatima kojima nam olakšava svakodnevni život. Za neke stvari je i mala brzina signala dovoljno dobra, ali za neke stvari, naročito aplikacije letvica je poprilično visoko.

Na tri načina

Do bežičnog interneta, kao jedinog mogućeg pristupa signalu na plovilima, može se na nekoliko načina. Tri su najčešće korištena načina uspostave internet veze, a to su: Wi-Fi, GPRS, te satelitski internet. Nautičarima na Jadranu internet je dostupan u dva oblika: s jedne strane tu je mobilni internet preko GSM-a (2G/3G), te LTE (4G) mreže, ili preko Wi-Fi veze u marinama i lučicama na obali i otocima. Vaša je odluka hoćete li za njega platiti, ili ćete ga koristiti besplatno kada ga bude, i hoće li njegova brzina biti dovoljne kvalitete.

 

(više u tiskanom i CD izdanju)