Satelitska komunikacija u praksi

BN 257
| 1.2.2023 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Danas se kod većine malih korisnika u praksi korištenje satelitske tehnologije svodi na slanje SMS i SOS poruka, a mnogi proizvođači korisničke i brodske elektronike razvili su takve komunikatore

Malo je onih koji su uspjeli odoljeti dražima društvenih mreža, mobilnog interneta, te svog bitnog i manje bitnog sadržaja koji oni nude. Mnogi od nas koji plovimo navikli smo da u svakom trenutku imamo pristup internetu preko svojih mobilnih uređaja i ponekad nas zna iznenaditi da na pojedinim lokacijama nema internet veze. Ovaj globalni problem je sveprisutan i u nekim situacijama nerješiv klasičnim 3G, 4G i 5G mobilnim internetom. Donedavno se problem prekida internet veze rješavao skupim satelitskim ruterima i messengerima no to su si mogli priuštiti tek rijetki. Razvoj satelitskih tehnologija i satelitskog prometa dovela je do toga da je on postao pristupačniji te ga mnogi nautičari sve češće koriste. Valja navesti da se ovdje radi o satelitskom prometu koji ... (više u tiskanom i CD izdanju)