Ca-Stream Shakespeare na plovila donosi potpunu slobodu intenerskog prometa u mobilnoj mreži

| 7.1.2020


Napravljeno za brodice i brodove svih veličina i namjena bežično pojačalo internet signala

Korist od njegove instalacije na plovilo neće se osjetiti u blizini luka, marina i obalnih naselja, ali će zato pokazati svu svoju opravdanost kod pojačavanja slabog signala od udaljenih obalnih stanica GSM-a kod kojih promet podataka više nije zadovoljavajuće snage.

Shakespeare Stream koji je kompatibilan s većinom pružatelja usluga mobilnoga interneta i telefonije, s kvalitetnim mobilnim internetom može osigurati korištenje internetskih programa i aplikacija svih vrsta namjena, od navigacije, prognoze vremena, do zabave. Ako ste do sada imali slabiji promet mobilnih podataka ili povremene prekide s Ca-Stream Shakespeare to više neće biti slučaj, jer on je tu da vam isporuči siguran mobilni internet i na udaljenim sidrištima i uvalama.

...