HydroTab flapsovi

BN 229
| 1.10.2020 | Piše:
Marko Cvitanić


U ovom broju predstavit ćemo jedan vrlo zanimljiv proizvod: interceptorske flapsove. I iako je sada jedan dio naših čitatelja pomislio da o njima već sve zna, moramo napomenuti da se ovdje ipak radi o nečem potpuno novom, jer ovi flapsovi se ne aktiviraju niti električno niti hidraulično, već pomoću zračnog jastuka!

Flapsovi odnosno dodaci na krmi kojima se korigira položaj plovila u vožnji odavno su poznati dio opreme koja se ugrađuje na brza plovila. U počecima to su najčešće bile ploče koje su se pričvrstile na donji rub podvodnog dijela krme. Najčešće su bile fiksne. što baš i nije bilo najbolje rješenje jer kod različitih brzina i rasporeda tereta na plovilu nije se mogla vršiti korekcija položaja plovila u vožnji, kao niti korekcija nagiba. Sljedeća stepenica u njihovom razvoju bilo je dodavanje mehaničkog podešavanja pomoću navojnog mehanizma. I konačno dodavanjem električnog ili pak hidrauličnog pogona flapsovi su dobili današnji izgled i funkcionalnost.

Raspored i smjer kretanja vode od spuštenog interceptora

Jedan smjer razvoj trim ... (više u tiskanom i CD izdanju)