Hrvatska čigra u Marini Jadranovo

| 25.5.2022


Jedna od najpoznatijih hrvatskih jedrilica Hrvatska čigra, puno je milja i godina pronosila svoje ime svim morima i oceanima. Izgrađena je 1994. godine u specijalnoj proizvodnji  brodogradilišta Kraljevica po dizajnu Bruce Robertsa i projektirana za ekstremne uvjete i naprezanja, dvaput je oplovila svijet i jedrila svim oceanima, preplovivši više od 100.000 milja. Posljednjih desetak godina ipak je svoj nemirni duh obuzdala na obalama Dalmacije i naposljetku Kvarnera, sa vezom u Marini Jadranovo.

Ova marina može prihvatiti veliki raspon duljina plovila, pa tako nije bio problem ugostiti ni Hrvatsku čigru sa njenih 22 metra duljine i 55 tona istisnine. Na ponos svog vlasnika, Hrvatska čigra je u izvrsnom stanju i nesumnjivo bi mogla ponovno krenuti putevima koje je već prošla. Hrvatska čigra je svoju matičnu luku pronašla u Marini Jadranovo, a u kojoj i vi možete smjestiti svoje plovilo i koja može biti luka polaska za vaša krstarenja. 

...