ACI-ju je uspjeh bio suđen

BN 267
| 5.12.2023 | Piše:
Ana-Marija Vizintin
| Foto:
ACI, arhiva Burza Nautike


ACI-jev početak prije 40 godina obilježila je vizija jednog zaljubljenika o nautičkom Jadranu. Danas se zbog njega u naše more zaljubljuju nautičari iz cijelog svijeta

2023. godina je godina velikog jubileja za Adriatic Club International, popularni ACI, koji slavi 40. obljetnicu svoga postojanja kao najveći lanac marina ne samo na Jadranu, već na cijelom Mediteranu. ACI-jev koncept rastao je i razvijao se u najturbulentnijim vremenima, uvijek na međama velikih promjena: na prijelazu iz jedne u drugu državu, na prijelazu iz jednog sustava u drugi, na prijelazu iz jednog u drugo stoljeće, iz analognog u digitalno doba, iz precovid u postcovid eru, iz "ruku” jedne uprave do ruku druge, pa treće, četvrte…
ACI je uvijek pobjeđivao sve te, uvijek nove, uvijek izazovne i uvijek nepredvidljive okolnosti. Pa čak i danas dok uvelike ovisi o odlukama koje se donose na najvišim državnim razinama, ACI ne samo da ... (više u tiskanom i CD izdanju)