Hidrodinamika: Računarska dinamika fluida u brodskoj hidrodinamici

BN 167
| 29.7.2015 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Doyle CFD


Danas je CFD u velikom uzletu, posebno zbog stalnog povećanja kapaciteta i brzine računala. No, bez obzira na taj napredak, CFD ne bi trebao biti zamjena za konvencionalna i dobro uhodana modelska ispitivanja za koja postoje usporedbe s vrijednostima izmjerenim u stvarnosti. Svoju pravu vrijednost CFD može pokazati samo u kombinaciji s eksperimentima Poznavanje značajki strujanja vode oko trupa broda predstavlja vrlo važan element u procesu osnivanja broda. Za određivanje hidrodinamičkih značajki danas se najčešće provode pokusi s modelima brodova u bazenu, a zatim se tako dobiveni rezultati prema odgovarajućim približnim postavkama preračunavaju u vrijednosti za stvarni brod.
Razvojem računala stvoreni su uvjeti za razvoj računarske dinamike fluida, skraćeno «CFD» od «Computational Fluid Dynamics». CFD predstavlja posebnu granu u mehanici fluida koja koristi numeričke simulacije na računalima za rješavanje i analizu problema strujanj ... (više u tiskanom i CD izdanju)