Hidrodinamika: Pokus nagiba

| 1.9.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Emil Černeka


Pokusom nagiba prvenstveno se određuju masa i položaj težišta plovila po visini, dok se težište plovila po dužini određuje iz poznate činjenice da se ono podudara s položajem težišta podvodnog dijela plovila. Masa plovila određuje se iz činjenice da je ona jednaka masi istisnute vode. Poznavanjem volumena podvodnog dijela plovila, iz hidrostatičkoga proračuna za odgovarajuću vodnu liniju, te množenjem volumena s gustoćom vode dobiva se masa vode koju istiskuje plovilo

Da bi se odredila ukupna masa i težište plovila, nužno je poznavati masu i težište svakog pojedinog dijela plovila, odnosno masu svih pojedinih strukturnih elemenata, motora, svih sustava na plovilu, palubne i druge opreme, električne instalacije, goriva, vode, drugih zaliha, posade, i dr.

... (više u tiskanom i CD izdanju)