Hidrodinamika: Otpor plovila - 2. dio

BN 164
| 7.5.2015 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Ukoliko uspije postići teorijsku brzinu trupa, istisninsko plovilo ne može dalje ubrzati jer se ne može popeti na pramčani val kao što mogu poluistisninska ili gliserska plovila

Pored viskoznog otpora, o kojemu je bilo govora u prošlom broju, druga najvažnija sastavnica ukupnog otpora plovila je otpor valova. Otpor valova predstavlja energiju utrošenu na stvaranje valova pri čemu se mase vode dovode u oscilacijsko gibanje i razlikuje se od viskoznog otpora u tome što ne ovisi o viskoznim svojstvima vode.

Plovidbom po mirnoj površini vode, plovilo unosi poremećaj koji se očituje pojavom valova koji napreduju s plovilom i šire se daleko iza njega. Kad plovilo napreduje kroz vodu, na pramčanom dijelu nastaje povišeni tlak koji je veći od vrijednosti tlaka za p ... (više u tiskanom i CD izdanju)