Hidrodinamika: Morske struje

BN 174
| 1.3.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Kretanja vodenih masa mora i oceana u jednom smjeru nastaju zbog stalnih i sezonskih vjetrova koji djeluju na površinu morske vode čime usmjeravaju i održavaju smjer kretanja morske vode te premještanja morskih masa izazvanih morskim mijenama i promjenama atmosferskog tlaka iznad površine mora koje dovodi do vertikalnog pomicanja morske vode, a time i vodoravnih strujanja

Morske struje uz valove i morske mijene predstavljaju jedno od tri osnovnih gibanja u morima i oceanima. Morske struje su vrlo složen sustav različitih gibanja vode koje obuhvaćaju veliki raspon brzina, rasprostiranja i trajanja, a uglavnom su prisutne svugdje u morima i oceanima. Morske struje mogu biti periodične, povremene ili stalne pojave. Povremene i periodične struje utječu na manja područja, prije svega uz obale, dok stalne imaju planetarni utjecaj.

... (više u tiskanom i CD izdanju)