Hidrodinamika: Morske mijene

BN 173
| 4.2.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Morske mijene se mogu zamisliti kao dva velika nasuprotna vala na Zemlji koji se tijekom svakog lunarnog dana koji traje 24 sata i 50 minuta premještaju od istoka prema zapadu oko čitave Zemlje

Morske mijene su periodično osciliranje razine mora koje nastaje pod utjecajem privlačnih sila kojima Mjesec i Sunce djeluju na vodene mase na Zemlji. Morske mijene se prvenstveno očituju periodičkim vertikalnim gibanjima vode, ali se zbog morskih mijena pojavljuju i horizontalna gibanja odnosno morske struje.

Razina mora i pri najvećim tišinama na moru neprekidno oscilira oko određenog srednjeg stanja. Kad se razina mora spusti do najnižeg položaja, tu se kraće vrijeme zadrži, a zatim se počne polagano dizati. Istovremeno se može zamijetiti jače ili manje izraženo horizontalno strujanje od mora prema obali. Dizanje razine mora je u početku sporo, kasnije je brže dok je pri kraju odnosno najvišoj razini opet sve sporije. Slično se događa i kod spuštanja razine: na početku je sporo, zatim sve brže da bi opet kod najniže razine opet bilo sporo.


... (više u tiskanom i CD izdanju)