Hidrodinamika: Materijali za izradu plastičnih laminata - smole

BN 192
| 29.8.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Dvije su osnovne skupine materijala koji se koriste za gradnju plovila od plastičnih laminata: smole i ojačanja. Smole na bazi polimera i ojačanja od različitih materijala, najčešće od stakla, dolaze u različitim oblicima i koriste se za mnoge primjene. Dodatno, kao treća skupina mogu se navesti i jezgre, odnosno ispune za sendvične laminate

Materijali za izradu plastičnih laminata su vrlo zahvalna, i jako široka tema koju je skoro pa nemoguće obraditi u prostoru koji stoji na raspolaganju. Upravo stoga razdijeljen je na dva dijela. U ovom prvom dijelu teksta o materijalima opisat će se smole koje se koriste za izradu plovila od plastičnog laminata.

... (više u tiskanom i CD izdanju)