Hidrodinamika: Materijali za izradu plastičnih laminata - jezgre

BN 194
| 26.10.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


U prva dva dijela priče o materijalima za izradu plastičnih plovila opisane su smole i ojačanja kao dva materijala koja se isključivo koriste za izradu punih laminata. Međutim, plovila ili neki od dijelova osim od punog laminata mogu se izraditi i od tzv. sendvičnog laminata. Ovaj se laminat sastoji od lagane jezgre odnosno ispune koja je s vanjske i unutarnje strane obložena tanjim punim laminatom. Na taj se način dobiva laminat boljeg omjera krutosti i mase koji je mnogo veći od vrijednosti tog omjera za puni laminat.


... (više u tiskanom i CD izdanju)