Hidrodinamika: Manevriranje plovilom - djelovanje kormila

BN 176
| 4.5.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Kormilo je u osnovi krilo na kojem zbog protjecanja vode oko njega nastaje sila hidrodinamičkog uzgona koja zajedno sa silom otpora tvori rezultirajuću silu kormila. Poprečna komponenta ove sile je ona koja dovodi do okretanja plovila, odnosno do pomicanja krme na jednu ili drugu stranu, ovisno o tome na koju je stranu otklonjeno kormilo Kormilarenje je upravljanje plovilom pomoću kormila, a obuhvaća dva različita djelovanja: održavanje ravnog kursa te kontrolirano skretanje plovila. Za kormilarenje se koristi kormilo, pomična ploča odnosno tijelo pričvršćeno na krmi plovila, a pritom je važna sila kojom kormilo djeluje na plovilo. Sila ovisi o brzini plovila, obliku i površini kormila te njegovom položaju na plovilu. Kormilarske značajke plovila uglavnom ovise o površini kormila. ... (više u tiskanom i CD izdanju)