Hidrodinamika: Manevriranje plovilom - djelovanje brodskog vijka

BN 177
| 7.6.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Emil Černeka


Ukoliko se zanemari neizbježan otpor krila vijka u vodi, sila poriva nije jedina sila koju daje brodski vijak. Krila vijka imaju odgovarajući uspon odnosno postavljena su pod određenim kutom u odnosu na ravninu okretanja vijka

Prilikom okretanja brodskog vijka, krila vijka zbog njihovog karakterističnog oblika utječu na promjenu brzine strujanja vode. Promjena brzina usko je povezana s tlakovima, budući da tlak raste kad se brzina smanjuje i obrnuto. Na prednjoj strani krila vijka, odnosno strani koja gleda prema pramcu plovila, brzina strujanja vode se povećava i samim time ovdje dolazi do snižavanja tlaka. Ova strana je tzv. usisna ili podtlačna strana brodskog vijka. Na strani krila koja je okrenuta prema natrag brzina strujanja vode se smanjuje pa na toj strani dolazi do povećanja tlaka.

... (više u tiskanom i CD izdanju)