Hidrodinamika: Manevriranje plovilom

BN 175
| 1.4.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Ukoliko osoba koja izvodi manevar nije temeljito upoznata s manevarskim značajkama plovila, u pravilu će loše izvesti manevar, a pritom prijeti i opasnost da će oštetiti plovilo na kojem se nalazi ili ona koja su u neposrednoj blizini i ugroziti sebe i druge osobe Manevriranje plovilom predstavlja vještinu upravljanja plovilom koja dolazi do izražaja kod pristajanja, isplovljavanja i sidrenja plovila te u slučajevima tegljenja, spašavanja, nasukavanja, plovidbi u nevremenu i sl. Svaka od navedenih radnja naziva se manevar. Manevriranje plovilom dio je upravljivosti broda u kojem se kao posebnom području hidrodinamike plovnih objekata proučava upravljanje putanjom, brzinom i smjerom plovidbe broda. Upravljivost broda općenito uključuje započinjanje plovidbe, zatim plovidbu u ravnom kursu, okretanje, usporavanje, zaustavljanje te plovidbu krmom. Ukoliko se radi o podvodnom plovnom objektu neophodno je razmatrati i održavanje te promjenu dubine plovidbe. Ovdje se može posebno istaknuti da se upravljivost broda, a samim time i manevriranje, općenito bavi upravljivim gibanjima broda pa se samim time pod manevriranjem podrazumijevaju kontrolirane promjene smjera gibanja i brzine plovila. ... (više u tiskanom i CD izdanju)