Hidrodinamika: Jarbol

BN 197
| 29.1.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Na jedrilicama se koriste dvije vrste jarbola. Jedni završavaju na palubi, pri čemu su s donje strane poduprti uporom ili na neki drugi način, dok drugi prolaze kroz palubu i nasjedaju u okov na dnu trupa jedrilice

Dijelovi opreme plovila na jedra koji neposredno ili posredno služe za nošenje jedara jednom se riječju nazivaju snast. Snast obuhvaća sva jedra, jarbole s križevima i deblenjakom, kosnik, tangun i druge slične dijelove te oputu koja učvršćuje jarbol za trup plovila. U nepomičnu oputu ubraja se sva nepomična užad kojom je jarbol učvršćen za trup dok se u pomičnu oputu ubraja pomična užad koja služi za upravljanje položajem i oblikom jedara.

Jarbol je posrednik između jedra i trupa plovila i preko njega se porivna sila vjetra koja nastaje na jedrima prenosi na plovilo. Izgled, izvedba i materijali za izradu jarbola i opute znatno su se mijenjali tijekom vremena. Kako su se razvijala jedra i plovila na jedra tj. jedrilice i jedrenjaci, razvijao se i jarbol. Kratki jarbol velike debljine, obično napravljen od obrađenog debla stabla vremenom se zamijenio vitkim jarbolom, bilo od lijepljenog drva, aluminijske legure ili ugljičnih vlakana. Početno niski jarbol koji je nosio u početku križno, pa latinsko, oglavno i onda sošno jedro, s vremenom je dobivao sve veću visinu, da bi s daljnjom evolucijom strmog jedra prerastao u tzv. Marconi snast i na kraju u finalni oblik onoga što s ... (više u tiskanom i CD izdanju)