Hidrodinamika: Europska direktiva za rekreacijska plovila

BN 181
| 3.10.2016 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


RCD2 se primjenjuje od 18. siječnja 2016. godine na sva nova plovila, porivne motore i sastavne dijelove za koje do tada nije bio proveden postupak ocjene sukladnosti. Međutim, uvedeno je i prijelazno razdoblje pa se proizvodi i dalje mogu usklađivati prema RCD1 i stavljati na tržište sve do 18. siječnja 2017. godine

Tijekom uspostavljanja zajedničkog europskog tržišta postojala je mogućnost da pojedine zemlje članice Europske unije (EU) ograniče slobodno kruženje proizvoda nametanjem vlastitih pravila za te proizvode. Stoga je EU prihvatila odgovarajuća pravila kojima bi se uklonila spomenuta ograničenja u protoku roba. Tim je pravilima uveden princip međusobnog priznavanja prema kojem proizvode jedne članice EU trebaju prihvatiti i sve druge članice. Ovaj je način bio nametnuo potrebu za usklađivanjem tehničkih zahtjeva pa je stoga uveden sustav definiranja temeljnih zahtjeva kroz različite direktive s obveznom primjenom u EU. Direktivama se postavljaju temeljni tehnički, sigurnosni i ekološki zahtjevi koji se moraju zadovoljiti kako bi se proizvodi mogli slobodno stavljati na tržište unutar EU. Direktivama se u osnovi zadaju ciljevi koji se moraju postići, a države članice su zatim obvezne direktive prenijeti u svoj nacionalni sustav, birajući pritom odgovarajuću formu (na primjer zakon, podzakonski akt i sl.).


... (više u tiskanom i CD izdanju)