Hidrodinamika: Eksperimentalno određivanje propulzijskih značajki plovila

BN 166
| 5.7.2015 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Pokusom slobodne vožnje modela brodskog vijka određuju se hidrodinamičke značajke brodskoga vijka kao zasebnog tijela, odnosno bez prisutnosti bilo kojeg drugog tijela u vodi. Za pokus slobodne vožnje u bazenu koristi se posebna vitka lađica pričvršćena na kolica za tegljenje modela koja se kreću po tračnicama postavljenima uz rub bazena. Model brodskoga vijka je pričvršćen na dužoj osovini ispred lađice tako da voda uslijed kretanja kolica jednoliko pritječe na vijak U prošlom broju Burze Nautike bilo je govora o eksperimentalnom određivanju otpora plovila, odnosno njegovih hidrodinamičkih značajki ispitivanjem modela plovila u bazenu. Ukoliko se radi o jedrilici, rezultati dobiveni ispitivanjem projektantu jedrilice trebali bi biti sasvim dovoljni. Ovdje se može istaknuti da ispitivanje modela jedrilice u bazenu može biti vrlo dugotrajno jer iziskuje veliki broj mjerenja za veliki raspon kutova nagiba i kutova zanosa modela jedrilice. Projektantu nakon toga preostaje određivanje aerodinamičkih značajki jedrilja primjenom različitih metoda.
Poznavanje ... (više u tiskanom i CD izdanju)