Hidrodinamika - Plovidba brzim motornim plovilom po valovitom moru (2.dio)

BN 145
| str. 077-079 | 26.6.2014 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Brzina plovila trebala bi biti negdje u sredini raspona brzina za gliserski režim plovidbe tog plovila. Na primjer, ukoliko je najveća brzina 40 čvorova, sasvim bi dobro mogla odgovarati brzina od 35 čvorova. Na taj se način kod približavanja problematičnog vala brzina može smanjiti na 25 čvorova ili ubrzati do najveće brzine kako bi se taj problematični val zaobišao. U pravilu, kad god je to moguće, bolje je ubrzavati nego usporavati

Kod plovidbe po valovitom moru razlikuju se tri karakteristična smjera plovidbe u odnosu na valove: s valovima u pramac, s bočnim valovima te s valovima u krmu. U prošlom broju Burze Nautike opisana je plovidba s valovima u pramac koja inače predstavlja najnepovoljniji smjer za plovidbu brzoga motornoga plovila. S valovima i vjetrom koji na plovilo nailaze bočno ili u krmu plovidba bi trebala biti znatno jednostavnija pa ovakva plovidba većom brzinom po manjim ili umjerenim valovima u pravilu ne bi trebala predstavljati veći problem.

... (više u tiskanom i CD izdanju)