Hidrodinamika - Morski valovi

BN 143
| str. 074-077 | 26.6.2014 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Morski valovi predstavljaju proces osciliranja morske površine do kojeg dolazi uslijed djelovanja raznih sila. Ovisno o silama koje dovode do oscilacijskog gibanja vode, razlikuje se i više vrsta valova. Na morima i oceanima mogu se opaziti vrlo različita valna gibanja poput kapilarnih valova, vjetrovnih valova, zemljotresnih valova (tsunami), šćiga, plimnih valova i dr. Na gibanje morske površine prvenstveno utječe sila gravitacije pa su gravitacijski površinski morski valovi najpoznatiji tip valnih gibanja na moru

Za opisivanje valova uvedeni su odgovarajući pojmovi. Valni brijegovi su mjesta na kojima se čestice vode najviše izdignu iznad srednjeg položaja razine mirne vode dok su valni dolovi mjesta na kojima se čestice vode najviše spuste ispod razine mirne vode. Vodoravna udaljenost između dva susjedna valna brijega ili valna dola gledajući u smjeru napredovanja vala naziva se dužina vala. Period vala je vrijeme potrebno da dva uzastopna valna brijega prođu kroz istu nepomičnu točku, dok je brzina napredovanja vala omjer dužine i perioda vala.

... (više u tiskanom i CD izdanju)