Hidrodinamika - Dinamički učinci njihanja plovila

BN 141
| str. 068-070 | 26.6.2014 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Izranjanje brodskog vijka nastaje kada zbog njihanja plovila vrhovi krila vijka dolaze blizu ili čak i iznad površine mora. Izranjanjem se brodski vijak trenutno rasterećuje te se ?zalijeće? odnosno povećava mu se broj okretaja što vrlo lako može dovesti do premašivanja najvećeg dozvoljenog broja okretaja motora.

Razumijevanje nastajanja valova na površini mora te načina njihovog djelovanja na plovne objekte od velike je važnosti za projektante plovila. Sva plovila koja se nalaze na moru podložna su utjecajima valova i vjetra zbog kojih dolazi do njihanja uz sva prateća ubrzanja. Postoji čitavi niz dinamičkih učinaka koji njihanje ima na plovilo. Plovilo kao i sve na njemu izloženo je gibanjima koja mogu negativno utjecati na rad pojedinih sustava, a osim toga osobe na plovilu izložene su morskoj bolesti.

... (više u tiskanom i CD izdanju)