Elementi izjave o sukladnosti (2. dio)

BN 256
| 30.12.2022 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Burza Nautike


Modul ocjene sukladnosti rekreacijskog plovila i uključenost prijavljenog tijela dio je kojim ćemo se baviti u drugom dijelu Elemenata izjave o sukladnosti. U ranijim člancima razjasnili smo način ocjene sukladnosti rekreacijskog plovila, odnosno uz to povezanu upotrebu modula ocjene sukladnosti kao i potrebu uključivanja prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti kod primjene pojedinih modula dok ćemo ovdje dati pojašnjenje načina ispunjavanja dijela izjave o sukladnosti koji se na to odnosi.Nakon provedene ocjene sukladnosti proizvođač je u izjavi o sukladnosti, dužan naznačiti korištene module ocjene sukladnosti rekreacijskog plovila i u tu svrhu označiti jednu od ponuđenih varijanti na obrascu izjave.Ukoliko je ocjena sukladnosti provedena korištenjem modula „A" nije ... (više u tiskanom i CD izdanju)