Elementi izjave o sukladnosti

BN 255
| 2.12.2022 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Proizvođač može sam projektirati i izgraditi rekreacijsko plovilo, međutim postoji i druga je mogućnost da ga netko za njega projektira, izgradi ili označi s namjerom stavljanja na tržište pod njegovim imenom i trgovačkom oznakom. U navedenom se slučaju proizvođačem smatra pravna ili fizička osoba u čije se ime rekreacijsko plovilo izgradilo i čijim je imenom i trgovačkom oznakom plovilo označeno

Proizvođač može sam projektirati i izgraditi rekreacijsko plovilo, međutim postoji i druga je mogućnost da ga netko za njega projektira, izgradi ili označi s namjerom stavljanja na tržište pod njegovim imenom i trgovačkom oznakom. U navedenom se slučaju proizvođačem smatra pravna ili fizička osoba u čije se ime rekreacijsko plovilo izgradilo i čijim je imenom i trgovačkom oznakom plovilo označeno. U slučaju podugovaranja proizvođač mora osigurati kontrolu nad projektiranjem i izgradnjom rekreacijskog plovila, odnosno osigurati primjenu odgovarajućeg postupka ocjene sukladnosti. Bez obzira što netko drugi projektira i/ili gradi rekreacijsko plovilo, pravna ili fizička osoba pod čijim se imenom i trgovačkom oznakom rekreacijsko plovilo stavl ... (više u tiskanom i CD izdanju)