Ekstremno testiranje za ekstremne uvjete rada

BN 261
| 1.6.2023 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Raymarine


Uređaj iz iste serije može biti montiran na neko plovilo u polarnim krajevima, dok drugi može biti na nekom plovilu u području visokih temperatura, recimo tropi. Oba uređaja moraju zadovoljiti temperaturne ekstremne koji se u posebnoj komori naizmjenično testiraju od temperature -25°C do 55°C

Da bi nešto imalo oznaku nautičkog, odnosno da bi bilo deklarirano za korištenje u morskim uvjetima, potrebno je da ponekad izdrži ekstremna opterećenja koja znaju vladati u morskim uvjetima. Izlaganje direktnom suncu, nagle promjene temperatura, vodootpornost, otpornost na sol i morsku prašinu, izloženost pojavi kondenzata, samo su neki od neugodnih i agresivnih utjecaja koji svakodnevno „pritišću” svu brodsku opremu na brodicama. Posebno nepovoljno izloženi morskom utjecaju su uređaji i oprema koji su montirani i koriste se na otvorenom, na palubama i otvorenim kokpitima, a gdje je brodska elektrika, a posebno elektronika prva na udaru. No usprkos svemu ta ista brodska elektronika odolijeva i prkosi pa traje godinama izložena suncu, zalijevana kišom i morem pa ... (više u tiskanom i CD izdanju)