ClearCruise proširuje stvarnost

BN 206
| 29.10.2018 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


ClearCruise je zapravo softver koji se besplatno može skinuti kao dio LightHouse 3.7 softvera koji je namijenjen ploterima Axiom, Axiom Pro, te Axiom XL.

Nagrađen nagradom za inovativnost na sajmu IBEX, Raymarineov ClearCruise AR (Augmented Reality) je kombinacijom termovizijske, infracrvene, te optičke digitalne kamere s Raymarine GPS ploterima serije Axiom zacrtao potpuno novi smjer u bliskoj navigaciji na moru. Analitički program odabire plovne objekte na moru u vidokrugu digitalnih kamera, FLIR kamere M132 i M232, te ih po važnosti naglašava i razdvaja kako bi se spriječio mogući sudar. Osim što sustav vizualno naglašava i označava objekte, on i zvučno obavješćuje skipera o novom plovilu u vidokrugu.

Sistem ClearCruise AR sastoji se od tri komponente Raymarineovih kamera CAM210 i CAM232, s FLIR termovizijskim kamerama kao nadogradnjom, Raymarineovog AR-200 sustava stabilizacije s vrlo preciznim GPS prijamnikom, te Axiom, Axiom Pro ili Axiom XL višenamjenskih plotera.

... (više u tiskanom i CD izdanju)