Četiri Yamahe i jedan Axiom ploter

| 18.7.2019


Raymarine i Yamaha okrenuli su novu stranicu u međusobnoj suradnji povezivanjem Yamahinih motora i Raymarineovih plotera serije Axiom

Nova suradnja dogodila se puštanjem u opticaj nove LightHouse 3.9 nadogradnje za Raymarine plotere. Sad je moguće dobiti prikaz motorne grupe, odnosno stranice s podacima o Yamahinim motorima na zasebnom zaslonu.

Na jednom ploteru moguć je prikaz parametara rada za do četiri Yamahina motora. Raymarineova integracija Yamahinih motora korisnicima omogućuje uvid u sve detalje rada motora i za one vlasnike koji imaju Yamahin Helm Master monitor motorne grupe. Svi motori s Yamaha Command Link i Command Link Plus povezuju se preko NMEA 2000 sučelja, dok je za motore koji su povezani s Helm Masterom potreban još i NMEA 2000 6YG.

...