Brodski kabeli i korozija

BN 178
| 2.7.2016 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Na brodu bi se ovi procesi odvijali vjerojatno mnogo sporije, ali kroz godinu dana ili više učinci bi bili mnogo drastičniji nego u ovom našem malom pokusu. Ono što smo uočili je da ako uronite samo jedan dio kabela bez izolacije, voda, odnosno more se kapilarno diže unutar izolacije po cijeloj dužini kabela

U jednom od prethodnih brojeva pisali smo o kabelima, kabelskim stopicama, spajanju, vrstama kabela, posebno onih koji se, ili bi se barem trebali, koristiti za brodske električne instalacije. Posebno za ove testove dobili smo uzorke pokositrenih kabela, dakle onih koji bi se trebali ugrađivati na plovila. Tako barem traže brodograđevne norme. Međutim činjenica je da se za ožičenje, naročito malih plovila često koriste žice koje se inače koriste na suhom, znači kod kućnih i industrijskih instalacija.

... (više u tiskanom i CD izdanju)