Ažurirana karta je točna karta

BN 140
| str. 028-031 | 26.6.2014 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Potreba čovjeka da područje kojim se kreće umanji i pretvori u crtež koji bi mu trebao pomoći u lakšem snalaženje u tom istom prostoru, ali i da nekome drugome objasni kretanje tim istim prostorom stvorio je prve kartografe

Prve karte, točnije portolani bili su tek neprecizni slikovni opisi obala uz koje se plovi. Namjena im je bila da olakšaju kretanje nepoznatim vodama. Daljnji razvoj tog crtanja terena kojim su se kretale vojske, trgovci i putnici namjernici išao je prema sve preciznijem ucrtavanju terena kojim se kretalo. Prve karte koje su nastale davnih godina crtanjem obrisa terena na drvu, koži i platnu, bile su prva preteča današnjih modernih kako papirnatih, tako i elektroničkih karata.

... (više u tiskanom i CD izdanju)