AdriaTOPO v4 PRO

BN 214
| 28.6.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Iako se ne može koristiti kao nautička karta AdriaTOPO V4 PRO, kao i sve njene prethodnice, odlične su elektroničke karte za istraživanje prirode, planinarenje, te orijentaciju u prostoru

Prije više od deset godina, točnije 2006. godine Navigo sistem je na tržište plasirao Adria TOPO elektroničku vektorsku kartu za ručne GPS uređaje. Ovo je uz nekoliko poluslijepih karata bila prva komercijalna karta u to vrijeme koja je korisnicima na skroman način nudila kakvu-takvu informiranost. Ova vektorska karta nalazila se na CD-ROM-u i pomalo složenom procedurom prvo se prebacivala u osobno računalo, a potom kabelom u ručni GPS. Kako bi se spriječilo prekrcavanje memorije GPS-a, u GPS su se mogli prenijeti tek odabrani pojedini sektori.

Budući da su kartografi u Navigo sistemu nadograđivali kartu, tako je ona doživjela nekoliko nadogradnji. Uglavnom se radilo o unosu novih markiranih i nemarkiranih planinarskih putova, biciklističkih staza, kota, vrhova, planinarskih domova i izvora vode.

... (više u tiskanom i CD izdanju)