Auto-Routeing, nova generacija automatskog navođenja brodova

BN 259
| 3.4.2023 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva BN, Navtor


Nova generacija automatskog iscrtavanja rute plovidbe Auto Routeing dio je NavStation sustava koji služi planiranju ne samo ruta nego i uplovljavanju brodova, separaciji, određivanju brzina, potrebnog vremena i ostalog

Norveška tvrtka za razvoj tehnologija u pomorstvu Navtor, lansirala je revolucionarno rješenje za automatsko iscrtavanje ruta, rješavajući zahtjevne zadatke koji inače oduzimaju prilično vremena Navigational Officers časnicima u pripremi i izvođenju navigacije. Detaljno planiranje ruta sada se uz Auto Routeing može izvršiti s tek nekoliko klikova na ENC (Electronic Navigational Chart) podlozi. Njihova NavStation platforma sadrži sve alate, softvere, elektroničke karte i sve potrebno za planiranje, kontrolu i vođenje navigacije. Na podlogu koju čini elektronička kartografija dodaju su slojevi, alati, navigacijski podaci što zajedno čini pouzdan alat za planiranje ruta. Auto Routeing kao plaćena usluga u NavStation-u namjenjena je pomorstvu i brzom određivanju novih ruta. Na primjer rute za brod koji prevozi recimo čelik i plovi iz Luke Izmir u Turskoj u Antverpen u Belgiji. Auto Routeing radi tako da se naravno za postavljene dimenzije i parametre broda unesu polazna i završna luka. Nakon samo par sekundi softver iscrta rutu do pozicije na vezu, odnosno gatu za koji taj brod ima dogovorenu slot poziciju. Softver je precizan do te mjere da uračunava recimo gaz broda povezujući ga s dubinom na gatu. Namjena ovog softvera je da se posao ucrtavanja rute koji najčešće radi Navigational Officer, te koga kontrolira drugi časnik palube, te isti proslijeđuje zapovjedniku broda na konačno odobrenje, pojednostavi, ubrza te učini sigurnijim.

Svi podaci o brodu su predprogramirani. Dodaju se load sheet podaci te luke polaska/dolaska

 

Kad na primjer uđete u svoj automobil, više nije važno znate li ili ne kako doći do svog odredišta. Zahvaljujući navigaciji u pametnom telefonu možete unijeti ili označiti željenu adresu i krenuti. Algoritam koji izračunava vašu rutu u obzir uzima parametre i varijable cestovnog prometa. Na moru je slično, s time da na moru postoje druge varijable. Neke od njih su plovidbe blizu obale, plićine, navigacijski parametri poput zona separacije prometa, svjetionici.

Proizvođači brodske elektronike su razvili slične sustave koji također iscrtavaju rute i vode ih od točke do točke. Iako sličnih sustav ima na tržištu do sada nikada nije postignuta ovolika razina automatizacije i preciznosti. Zahvaljujući korištenju velike količine alata, poput AIS-a, kartografskih podataka, Navtor automatsko iscrtavanje ruta izračunava do pozicije iskrcaja robe. Niti jedan sustav nije uspio iscrtati rutu do pozicije priveza. Naravno njegova pokrivenost je globalna i uklučuje sve luke, podatke o sidrištima, zabranjene zone.

 

Jako brodsko računalo brine o sigurnosti te vodi auto-routing

 

Sugestivne metode navigacije

Ukoliko je iz nekog razloga potrebno promjeniti rutu, recimo zbog meteorološke situacije, ekoloških ograničenja koja brod ne zadovoljava i sličnog, posadi odnosno navigatoru se omogućava da izmjenama i dodavanjem točaka na ruti to i učini. Ukoliko se usporede rute koje crta iskusan navigator i rute koje odabire algoritam, odnosno Auto Routeing malo će biti odstupanja. Promjene na ruti, ukoliko je potrebno, u program može unijeti sam navigator aktiviranjem „Blokatora”. Oni se mogu aktivirati tijekom iscrtavanja rute, ali i tijekom navigacije. Navigator tako aktiviranjem blokatora može zaobići područja kao što su pomorski tjesnaci, plićine, ulazi u luke, kanali, područja velike gustoće prometa. Važno je da se ovi blokatori mogu pohraniti kao parametri za svaku sljedeću rutu. Za tvrtku Navtor je Auto Routeing „živa tvar”, a što najbolje mogu osjetiti sami korisnici, gdje se ovakav sustav koristi na preko 8000 brodova, te kod kojeg se na tjednoj bazi mogu primjetiti stalna poboljšanja i optimizacije, ažuriranja rada i točnosti. Auto Routeing, koji je od Safety4sea portala dobio E-Navigation nagradu, je samo jedan od slojeva u Navtor-ovoj NavStation platformi. Uz Port data, AMVER reporting, Weather Routing, Manouvering Assistant, te ostale slojeve i alate koji se slažu na ENC podlogu, Auto-Routeing je dodatak koji u praksi štedi vrijeme posadi, kompaniji, automatizira vođenje dnevnika plovidbe, te podiže razinu sigurnosti. Benefite Auto Routeinga su prepoznali mnogi, a brojka od 8000 instaliranih na brodove je sasvim dovoljan dokaz o kakvom se navigacijskom alatu radi.

 

Navstation je baza na kojoj se dodaju slojevi poput ENC, meteo situacije te razni softveri i programski alati

 


Autoruting u nautici

Prelazak sa papirnatih karata na elektroničke u nautici je prošao iznenađujuće uspješno. To nas ne čudi jer je elektronička kartografija nudila ono što papirnata karta nije, a to je  jednostavnost pozicioniranja i vođenja navigacije. S vremenom se elektronička kartografija razvijala, postajala je preciznija i informiranija, a mnogim kartama su dodane razne funkcije i alati. Iscrtavanje ruta je u početku bilo bazirano na unošenju točaka koje je softver povezivao u rutu koju je autopilot „odrađivao”. Elektronička kartografija prvo nije razlikovala more od obale, niti je bila u mogućnosti izbjegavati plićine. S vremenom ne samo da su elektroničkim kartama dodani razni funkcionalni alarmi za plićine, koliziju sa obalom i ostalo, nego je razvijen algoritamski i matematički sustav automatskog iscrtavanja rute od pozicije plovila do neke željene pozicije, recimo marine. Da bi skiper bio siguran da je algoritam odabrao dobru rutu on je morao potvrditi svaku prekretnu točku na ruti i tek onda aktivirati autopilot ili pak manualno odraditi navigaciju. Danas bi što se tiče većine korisnika brodske elektronike, odnosno GPS plotera za navigaciju brodica ponudu elektroničkih kartografija s automatskim navođenjem mogli svesti na dvije karte i još jednu namjenjenu samo starijim Garminovim GPS ploterima. Radi se o Navionucsu i C-MAP, te BlueChart kartama.

 

 


C-MAP

Bez obzira trebala vam elektronička kartografija za jedrilicu, motornu brodicu ili možda za ribolov iz barke C-Map je nautičarima ponudio vrlo inovativne karte sa puno funkcija i alata. Detaljnoj batimetriji, visoko preciznoj vektorskoj podlozi karte, sjenčanju i iscrtavanju profila dna C-Map je dodao i Easy Routing funkciju za automatsko navođenje i iscrtavanje ruta, a koje je namjenjeno određenim Raymarine, Simrad, Lowrance, B&G i Furuno GPS ploterima. 

 

 

 

 


Navionics+

Kada je Garmin, proizvođač brodske elektronike kupio kartografsku kuću Navionics, kartografiju je podijelio na kartografiju za Garminove GPS plotere i nazvao je Garmin Navionics +, te kartografiju za uređaje ostalih proizvođača, Navionics+. U osnovi se radi o istoj kartografiji koja koristi Auto Guidance+ funkciju navođenja i iscrtavanja ruta plovidbe. Naravno kao i kod C-MAP-a i Navionics+ nudi mogućnost korištenja kartografskih funkcija i karte preko aplikacije u mobilnom telefonu, kao i povezivanje aplikacije na mobilnonm telefonu sa GPS ploterom. 

 

 


Garmin Blue Chart G3

Neki tvrde, a mi nismo uspjeli to potvrditi, da je auto guidance funkcija nastala tako da je Garmin cestovnu navigaciju prilagodio pomorskim kartama. Bilo to tako ili ne, prva elektronička karta s funkcijom automatskog navođenja je bila Garminova BlueChart kartografija koja je razvijena za Garminove GPS plotere. Stariji Garmin GPS ploteri i dalje koriste ovu kartu i funkciju, s time da je zadnja verzija BlueChart G3 karte na svoju podlogu dobila kartografsko preklapanje Navionics+. 

 

 

...