8 načina za borbu protiv letećih napasnika

BN 195
| 27.11.2017 | Piše:
Gregor Šamšal
| Foto:
Gregor Šamšal


Rijetki su sretnici na ovome svijetu koji imaju barku, a da nemaju problema s galebovima i ostalim pticama. Pogađate, riječ je o problemu s ptičjim izmetom. I nije samo stvar u tome da je ptičji izmet iznimno ružan, on je problematičan i zato jer je vrlo kiseo, ali i opasan za zdravlje. Zato ćemo u ovih par redaka pokušati dati nekoliko rješenja koja bi vam mogla pomoći da svoje barke učinite sigurnijim mjestima bez ptičjega izmeta

Mislim da nema nautičara koji nije zaljubljen u čuvenu Oliverovu pjesmu Galeb i ja. Divni su to stihovi: ... Lipo li je... na osami pored mora nad pučinon tebe gledat... moj galebe...

I koliko su stihovi te pjesme lijepi, toliko je istina neugodna. Galebovi i golubovi su nešto slično kao i pantigane, samo s krilima. Najviše ćemo ih sresti na smetlištima i oko kanti za smeće. Gotovo svi galebovi su svežderi koji će se s jednakom žestinom baciti na živi plijen, strvinu kao i na sve dostupnije otpatke. Problem je i to što su to inteligentne ptice koje brzo uče i po svemu sudeći prenose znanje na ostale jedinke u jatu. Imao sam priliku promatrati okupljanje galebova u više jata koja su svakoga jutra kretala prema kopnu. Svakoga jutra u isto vrijeme. Nakon nekog vremena koje sam posvetio promatranju, raspitivanju, a na kraju i slijeđenju jata, vidio sam da svako jato odlazi do svoje škole točno u vrijeme školske marende gdje se goste ostacima dječjih užina! Jednako će se tako brzo početi okupljati na svakom mjestu na kojem mogu redovito pronaći hranu. Ne slijede oni brodove zato što su lijepi, već zato što su naučili da se iza njih redovito pronađe hrana. A sve što uđe unut ... (više u tiskanom i CD izdanju)