4 kritične faze nakon pada u hladno more

BN 232
| 30.12.2020 | Piše:
Gregor Šamšal
| Foto:
Hrvoje Galić


1. Šok uslijed pada u hladno more

Unesrećenik ima do jedne minute za prilagodbu i usp ... (više u tiskanom i CD izdanju)