Zupčaste pumpe Marco

BN 234
| 2.3.2021 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Kod zupčastih pumpi je vrlo važno da medij koji prolazi kroz njih bude čist i bez krupnih čestica koje mogu oštetiti zupčanike. Zato na usisnoj strani obavezno mora biti ugrađen odgovarajući filtar

Svako plovilo koje ima nekakav električni sustav ima i akumulator, a onda skoro pa sigurno ima i nekakvu pumpu. To može biti samo kaljužna pumpa, ali uz nju može imati i pumpu slatke vode, pumpu goriva, pumpu na WC-u, pumpu za crne i pumpu za sive vode, pumpu za pretakanje ulja… I što je brod veći, i što na njemu ima više opreme, to je i broj različitih pumpi veći. A sve te pumpe na brodu rade u neprijateljskom, morskom, slanom okruženju i njihova trajnost je vrlo upitna, pogotovo ako se ne radi o pumpama renomiranih proizvođača.

Principi rada brodskih pumpi su različiti. Najjednostavnije su kaljužne pumpe koje su u pravilu centrifugalne, pumpe pitke vode najčešće su membranske ili impelerske, dok se kod pumpi za pretakanje goriva i ulja uglavnom koriste zupčaste vijčane pumpe.< ... (više u tiskanom i CD izdanju)