Membranska pumpa

BN 237
| 2.6.2021 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Za razliku od impelerskih ili centrifugalnih, membranske pumpe mogu duže vrijeme raditi bez vode i neće doći do oštećenja bilo kojeg dijela pumpe

Kako raste veličina i oprema brodice, tako se povećava i broj pumpi. Često i nismo svjesni koliko se pumpi zapravo nalazi na brodu. Na mnoge od njih zaboravimo, i sjetimo ih se tek kad neka od njih zataji. Sve pumpe, bez obzira na konstrukciju i princip rada, imaju osnovnu funkciju prebacivanja tekućine, bilo da se radi o morskoj ili slatkoj vodi, ulju, gorivu ili nekoj drugoj tekućini. Uz zupčaste pumpe koje smo opisali u prošlom broju, na brodu se još često susreću impelerske pumpe, najčešće ugrađene u sklopu motora ili sa samostalnim elektromotorom, i centrifugalne, kakve su najčešće kaljužne pumpe. Sve ove pumpe imaju svojih prednosti i mana. Kod odabira pumpe za određenu namjenu najvažnije pitanje je koji će se medij pretakati, kao i koliko je ta pumpa osjet ... (više u tiskanom i CD izdanju)