Dijagnostika membranskih pumpi

BN 237
| 2.6.2021 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Problem: Pumpa neće startati, motor se ne pokreće

Moguće rješenje:

  • pregledati osigurač, električne priključke, i priključak na masu
  • ako je motor previše zagrijan termički prekidač na motoru je možda isključen. Počekati da se ohladi
  • provjeriti napon na mikroprekidaču. Ako ga nema premostite ga
  • provjeriti je li dovoljan presjek dovoda struje (najmanje 2,5 mm²), ako je premali možda je preveliki pad napona (ne smije biti veći od 10%)

&nb ... (više u tiskanom i CD izdanju)