Životni vijek baterija dubokog ciklusa

BN 262
| 30.6.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Samo zato što alternator dolazi standardno na brodskom motoru ne znači da je riječ o brodskom ili visoko učinkovitom alternatoru. U većini slučajeva ovi alternatori nisu ništa drugo nego lagani automobilski alternatori koje se stavlja na brodski motor. Na žalost nautičara, automobilske baterije se uvelike razlikuju u načinu na koji se trebaju puniti u usporedbi s brodskim baterijama s dubokim ciklusom.

Baterija dubokog ciklusa je baterija dizajnirana da se redovno duboko prazni koristeći većinu svog kapaciteta. Baterija prolazi kroz duboki ciklus kad god se potroši više od 20% njene pohranjene energije prije nego što se ponovno napuni. Ako se pravilno koriste, baterije dubokog ciklusa mogu pružiti 200 do više od 3000 ciklusa pražnjenja / punjenja. Baterije za pokretanje ili startne baterije, nisu dizajnirane za dugotrajno pražnjenje i trajat će samo 50-60 ciklusa uporabe, ako se duboko prazne.
Kako bi se osigurao dug vijek trajanja, ove se baterije moraju ponovno napuniti ubrzo nakon svakog pražnjenja. Kao i sve baterije, one se s vremenom troše i potrebno ih je puniti barem jednom mjesečno. Gel i AGM baterije nemaju čepove na ćelijama, samo ventile za smanj ... (više u tiskanom i CD izdanju)