Zaštita od sunca

BN 88
| str. 077 | 23.4.2013 | Foto:
Emil Černeka


Sunčevo ultraljubičasto zračenje negativno utječe na mnoge materijale koji uslijed dugotrajne izloženosti suncu mogu izblijedjeti i ispucati. To naročito vrijedi za automobilske gume. Dugotrajna izloženost suncu u mirovanju za posljedicu može imati oštećenje vanjskog sloja, što se naročito odnosi za gume na prikolici. Budući da veći dio svoga životnog vijeka provedu u mirovanju, nerijetko izloženi na milost i nemilost Suncu, poželjno je dobro ih zaštiti. Ovaj se problem može riješiti prekrivanjem običnim kartonskim prekrivačima ili najlonima, što savršeno dobro obavlja svoj posao, sve dok se ne pojave kiša i vjetar, kada navedena pokrivala mogu biti potrgana, otpuhana...
Efikasnu alternativu predstavlja izrada drvenog prekrivača. Zaštitna futrola može se izraditi od obične šperploče, pazeći da odgovara dimenzijama kotača. Na ovaj će način bočni otvori omogućavati dobru ventilaciju, a drveni prekrivač uvijek postojanu zaštitu. 

...