Zamjena olovnih baterija s LFP baterijama (2. dio)

BN 245
| 3.2.2022 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U prethodnom nastavku predstavljena je Lithium SuperPack (LSP) baterija kao posebno kompaktna izvedba LFP baterijske tehnologije. Nadzornik rada baterije i sklopke za isključenje punjača i trošila u takvim baterijama nalaze se u kućištu baterije. U konkretnom primjeru brodice razrađena je ideja i električna shema zamjene olovne baterije opće namjene s LSP baterijom. U ovom nastavku pokazat će se fizički razmještaj i izvedba ožičenja komponenata. Razmotrit će se i spoj nove instalacije s postojećom instalacijom i to u istosmjernom i izmjeničnom dijelu

Razmještaj komponenata

Kako je na slici 1. pojednostavljeno prikazano, osmišljeni sustav ima dva baterijska sloga po 600 Ah opće namjene s LSP baterijama. Sklopkom S1 izabire se slog koji će napajati istosmjerna trošila i izmjenična trošila preko dvosmjernog pretvarača. Energija fotonaponskog polja može se sklopkom S2 preusmjeriti na jedan aktivni baterijski slog. Kako postoje dvije sklopke, S1 i S2, aktivni baterijski slog i slog koji se dopunjava iz fotonaponskog polja, po želji investitora, ne moraju u svakom trenutku biti isti. Iz alternatora se uvijek dopunjava trenutno aktivni baterijski slog preko punjača baterija Orion koji vodi računa da se alternator ne preoptereti u radu i da se LSP baterije dopunjavaju samo dok motor radi. Iako LSP baterije ... (više u tiskanom i CD izdanju)