Zamjena olovnih baterija s LFP baterijama (1. dio)

BN 244
| 5.1.2022 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Na brodici Bayliner investitor je želio provesti zamjenu postojeće olovne baterije opće namjene s LFP baterijom. Osnovni razlog je što brodica služi za višednevni boravak na moru bez doticaja kopna s električnim priključkom pa je stoga izdašnost spremnika električne energije od presudne važnosti

U opisu rješenja primjene LFP baterija na brodici pri praktičnoj realizaciji dotaknulo se sklopova spojenih oko baterija koji služe za zaštitu baterija: nadzornika stanja baterije i sklopki za isključenje punjača i trošila. Nadzornik stanja LFP baterije (VE.Bus BMS uređaj) spojen je informacijskom sabirnicom sa sklopovima u bateriji. Zadaća mu je zaštititi bateriju od prekomjernog punjenja i pražnjenja prateći razinu napona ćelija, ali i od razarajućeg temperaturnog djelovanja na ćeliju primjerice pri punjenju pri temperaturama nižim od pet stupnjeva ili rada pri povišenim temperaturama. Nadzornik mjerenjem stanja ćelija stvara signale za sklopke za isključenje trošila (Battery protect sklopka) ili sklopke za isključenje punjača (Li Charge relej). Isključenje tro ... (više u tiskanom i CD izdanju)