Volvo Penta Glass Cockpit

BN 144
| str. 031 | 26.6.2014 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva


Volvo Penta i Garmin predstavljaju pravi primjer kako dobra međusobna komunikacija brodskih motora i brodske elektronike može biti na korist i jednom i drugom proizvođaču, i usput stvoriti zadovoljnog kupca

Suradnja između proizvođača brodskih motora Volvo Penta i brodske elektronike Garmin uspješno traje već dugi niz godina. Nažalost, svih ovih godina nismo se susreli s time, pa smo sada napokon odlučili i u praksi provjeriti kvalitetu te dobre komunikacije između Volvo Pente i Garmina.

... (više u tiskanom i CD izdanju)