Uzrok štete na plovilu kojim se upravlja nastao zbog grube nepažnje

BN 213
| 30.5.2019 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva


Što je to gruba nepažnja, odnosno nemar, budući da taj „izraz“ nije uniformiran niti jasno definiram u međunarodnoj plovidbi

U prošlim smo brojevima pisali o mogućnostima koje skiper ima kako bi zaštitio sebe od potencijalnih financijskih gubitaka, te koje ga sve opasnosti vrebaju prilikom plovidbe. Osim toga krenuli smo i s objašnjavanjem i opisivanjem raznih vidova pokrića u osiguranju plovila pomoću kojih vlasnik plovila može i mora zaštiti sebe.

Kasko-osiguranje plovila – pokriće svih rizika

Idemo li redom dalje analizirati rizike s kojima se skiper kao glavna i odgovorna osoba na plovilu susreće, a nakon "osnovnog” osiguranje od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama koje bi trebalo imati svako plovilo, dolazimo do takozvanoga "dodatnog” osiguranja s kojim se mogu osigurati ne samo štete koje su prouzročene nekom drugom, već i štete koje je pretrpjelo samo plovilo s kojim skiper upravlja.

... (više u tiskanom i CD izdanju)